Tumbling zomerkamp Wild Gym

Tumbling zomerkamp: Knalbaan

Ook dit jaar organiseert Wild Gym een tumbling kamp voor onze Wild Gym competitie gymasten (tumbling niveau A of B). Externen kunnen aansluiten voor het kamp zonder overnachting mits voorafgaande goedkeuring. Een gemotiveerde aanvraag hiervoor kan gestuurd worden naar [email protected].

Voor de Wild Gym competitie-gymnasten is het kamp met overnachting (intern): zij starten op zondagavond, en de kampprijs bedraagt €185 (inclusief overnachting en eten).

Voor de goedgekeurde externen: het kamp loop van 10u tot 17u - er is voor en na het kamp geen opvang voorzien. De kostprijs is €160 (inclusief lunch en vieruurtje). Op woensdag gaan de gymnasten mee op dagactiviteit naar de Halve Maan te Diest.

Wees op tijd met je inschrijving, want de kampen lopen vaak erg snel vol!

Knalbaan kamp 2023 [intern] 13 tot 18 augustus 2023   Sporthal Bart Swings (Herent)
Knalbaan kamp 2023 [extern] 14 tot 18 augustus 2023   Sporthal Bart Swings (Herent)

Praktische afspraken

Betalingsvoorwaarden

Een inschrijving is pas definitief na betaling van het kamp: hiervoor wordt kort na inschrijving een betalingsuitnodiging gestuurd. De betaling dient uiterlijk binnen de 2 weken na inschrijving te gebeuren, zoniet kan Wild Gym de inschrijving eenzijdig annuleren om andere geïnteresseerde deelnemers toe te laten.

Ter controle: Ons rekeningnummer is BE06 0015 9551 6422 (VZW Wild Gym). De te gebruiken betalingsmededeling vind je in de betalingsuitnodiging, gestuurd vanuit [email protected].

Annulatievoorwaarden

Laatste update: september 2023

In geval van kamp-annulatie uiterlijk binnen de 2 maand na inschrijving (en tot maximaal 1 maand voor de start van het kamp) wordt €25 administratieve kost in rekening gebracht. Bij latere annulatie wordt geen terugstorting voorzien.

In geval van (gedeeltelijke) annulatie door ziekte of blessure, dan kan het kamp met een medisch attest pro-rata terugbetaald worden (behoudens een administratieve kost van €25). Neem hiervoor zelf contact op met [email protected], ten laatste op de eerste werkdag na het kamp.