Een ongeval?

Het kan altijd gebeuren dat je een kwetsuur oploopt tijdens een training, waarvoor je toch naar de dokter moet. In dat geval verwittig je best onmiddellijk je trainer, en download je het aangifteformulier sportongeval.

Het eerste blad moet ingevuld worden door je trainer, het tweede deel door de dokter. De volledig ingevulde en ondertekende aangifte wordt terugbezorgd aan je trainer of het secretariaat (Kroonstraat 106, 3020 Veltem-Beisem). Zij zorgen ervoor dat dit bij de Gymnastiek Federatie geraakt.

Opgelet! Je dient dit wel binnen de 3 werkdagen aan ons terug te bezorgen. Nadien wordt u een formulier toegestuurd door de verzekeringsmaatschappij met een persoonlijk dossiernummer en zal alles via hen verder afgehandeld worden.