Een ongeval?

Het kan altijd gebeuren dat je een kwetsuur oploopt tijdens een training, waarvoor je toch naar de dokter moet. In dat geval verwittig je best onmiddellijk je trainer, en download je het aangifteformulier sportongeval.

Het eerste blad vul je zelf in, het tweede deel door de dokter. De volledig ingevulde en ondertekende aangifte wordt ingescand terugbezorgd aan ons secretariaat ([email protected]). Zij zorgen ervoor dat dit bij de Gymnastiek Federatie geraakt.

Opgelet! Je dient dit wel binnen de 5 werkdagen aan ons terug te bezorgen. Nadien wordt u een formulier toegestuurd door de verzekeringsmaatschappij met een persoonlijk dossiernummer en zal alles via hen verder afgehandeld worden.

BELANGRIJK: Bezorg gymfed het attest van genezing alvorens de trainingen hervat worden. Trainingen (of training geven) hervatten zonder attest van genezing houdt in dat het lid niet verzekerd is bij een volgend ongeval.