Dagelijks bestuur

  • Sam Van Rossom (Voorzitter, Q4Gym, Kampen)

  • Marc Pittomvils (Penningmeester)

  • Adam De Backer (Trainersverantwoordelijke, Show, Website)

  • Anneleen Brusselmans (Secretaris, Eetfestijn)

  • Veerle De Winter (Secretaris)

  • Lieven Desmet (Kampen, Website)

  • Karen Schillebeeckx (Aanspreekpunt Integriteit (API), Eetfestijn)

  • Piet Eylenbosch (Sponsoring)

  • Els Surkyn (Eetfestijn)

“De doelstelling van onze club is om onze leden op een gezonde, verantwoorde manier en met een gezonde geest, onder leiding van ervaren, gediplomeerde specialisten in hun vak, sport te laten beleven in een sociaal attractieve omgeving.

Onze talentvolle jongeren die wensen deel te nemen aan competities, willen wij daarenboven de kans geven om zich te ontwikkelen binnen de acrobatische gymnastiek, tumbling, acrobatische Rock & Roll en trampoline. Zij kunnen dan deelnemen aan regionale, provinciale en eventueel nationale en internationale wedstrijden.”

Om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken moet de club de nodige structuur opbouwen en voorzien in de juiste en professionele omkadering. Daarom werden een aantal extra doelstellingen opgesteld met het oog op kwaliteitsverbeteringen voor de leden van onze club.