Sportstage Wild Gym (competitiegymnasten)

Onze sportstages staan open voor (pre-)competitiegymnasten van Wild Gym, onder voorbehoud van goedkeuring door de trainers.

Sommige stages worden georganiseerd met overnachting, andere stages zijn zonder overnachting.

Inschrijven

Overzicht stages

Acrogym pre-competitie (zonder overnachting) 16-20 augustus Sporthal Bart Swings (Herent) € 100 Inschrijven
Acrogym pre-competitie (met overnachting) 15-20 augustus Sporthal Bart Swings (Herent) € 300 Inschrijven
Acrogym competitie (met overnachting) 15-20 augustus Sporthal Bart Swings (Herent) € 300 Inschrijven
Trampoline competitie (zonder overnachting) 16-20 augustus Sporthal Bart Swings (Herent) € 70 Inschrijven
Tumbling competitie (met overnachting) 15-20 augustus Sporthal Bart Swings (Herent) € 170 Inschrijven
Tumbling competitie (zonder overnachting) 16-20 augustus Sporthal Bart Swings (Herent) € 85 Inschrijven

Praktische info

Hieronder vind je alvast de eerste praktische info. Uitgebreidere info zal nog volgen via de trainers.

Overnachting

De stagegroepen pre-competitie en competitie acrogym zullen overnachten in de jeugdherberg ‘De Blauwput’ in Leuven. Vervoer heen en terug naar de zaal zal via openbaar vervoer (bus of trein), of met de fiets gebeuren. Dit vervoer is niet inbegrepen in de kampprijs. Praktische info hierover volgt via de trainers.

De stagegroep tumbling overnacht in Herent. Meer info hierover via de trainers.

Betalingsvoorwaarden

Een inschrijving is pas definitief na betaling van de stage: hiervoor wordt kort na inschrijving een betalingsuitnodiging gestuurd. De betaling dient uiterlijk binnen de 2 weken na inschrijving te gebeuren, zoniet kan Wild Gym de inschrijving eenzijdig annuleren om andere geïnteresseerde deelnemers toe te laten.

Ter controle: Ons rekeningnummer is BE06 0015 9551 6422 (VZW Wild Gym). De te gebruiken betalingsmededeling vind je in de betalingsuitnoding, gestuurd vanuit [email protected].

Annulatievoorwaarden

Stages met overnachting kunnen tot uiterlijk 15 maart 2021 geannuleerd worden. Bij annulatie na 15 maart is het volledige bedrag verschuldigd.

Stages zonder overnachting kunnen tot uiterlijk 30 juni 2021 geannuleerd worden. Bij annulatie na 30 juni wordt €20 administratiekosten in rekening gebracht.

Stages (zonder overnachting) waar het minimumaantal deelnemers niet wordt bereikt, worden ten laatste op 30 juni geannuleerd door Wild Gym. Wild Gym brengt de ingeschreven gymnasten hiervan op de hoogte, en zij ontvangen het volledige bedrag van hun stage inschrijving terug.

Indien omwille van COVID de geplande overnachting niet kan doorgaan, dan zal de stage aangepast worden naar een stage zonder overnachting en wordt het verschil in inschrijving met de deelnemers verrekend.

Indien de volledige stage door COVID niet kan doorgaan, dan worden de gymnasten hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht, en ontvangen zij het volledige bedrag van hun stage inschrijving terug.