Corona terugbetaling lidgeld 2020-2021

Berekening terugbetaling

Voor het seizoen 2020-2021 voorzien we vanuit Wild Gym een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld:

  1. bij aflassing van trainingen vanuit de club in het geval van corona overmacht
  2. vanaf 1 volledig verloren maand (waarbij we geen alternatief aanbod in de vorm van online of buitentraining konden aanbieden)
  3. pro rata het aantal volledig verloren maanden (zie hieronder)
  4. vermits er andere regels van toepassing waren op basis van leeftijd, maken we hierbij een onderscheid tussen 12j- (°2008-…) , 12j+ (…-°2007) en 18j+ (…-°2001).

Op basis daarvan voorzien we volgende terugbetalingen:

  leeftijd verloren maanden bedrag terugbetaling
KiddyGym Bertem 12j- 6 maanden € 45
WildMove Bertem 12j- 6 maanden € 70
Acrogym precompetitie 12j+ 6 maanden € 160
Acrorock competitie klein team   4 maanden € 125
Acrorock competitie groot team 18j- 4 maanden € 125
Acrorock competitie groot team 18j+ 7 maanden € 220
Acrorock competitie koppels   7 maanden € 80
Freerunning Kerels Donderdag 12j+ 7 maanden € 120
Freerunning Kerels Zondag 12j- 2 maanden € 35
Freerunning Kerels Zondag 12j+ 7 maanden € 120
Freerunning Jam 12j+ 7 maanden € 125
Trampoline 12j+ 12j+ 7 maanden € 95
Tumbling basis 12j+ 7 maanden € 95
Tumbling basis 4u 12j+ 7 maanden € 175
Tumbling precompetitie 12j+ 7 maanden € 175

Praktisch: hoe krijg ik mijn lidgeld terugebetaald?

Iedere gymnast in bovenstaande disciplines krijgt een individuele mail met praktische informatie rond de gedeeltelijke terugstorting van het lidgeld. Deze mail wordt gestuurd naar het emailadres waarmee de inschrijving geregistreerd staat in het gymfed systeem, en wordt ten laatste op 15 juli 2021 verstuurd vanop kampen.wildgym@gmail.com .

Na invullen van het google webformulier zorgen wij dan voor een spoedige terugstorting van het lidgeld.

Nog geen mail ontvangen? Kijk dan zeker even je spambox na, en contacteer kampen.wildgym@gmail.com bij vragen.

Wat als ik geen terugbetaling wil?

Wens je (al dan niet gedeeltelijk) af te zien van de terugbetaling? Dat kan! Bij het invullen van het formulier kan je kiezen om een gedeelte of het volledige bedrag niet terug te vragen.

Wij engageren ons als club om die vrijgekomen financiële middelen dit jaar te investeren in extra sportmateriaal (o.a. voor in de nieuwe sporthal Bart Swings) en de herinrichting van onze freerunning hal aan het Wildemanspark.

We vragen jullie in dat geval ook zeker het formulier in te vullen, zodat we de terugbetalingen goed kunnen opvolgen.

Ter herinnering: terugbetalingsafspraak seizoen 2020-2021

Bij de start van het seizoen 2020-2021 voorzag Wild Gym een terugbetaling van afgelaste trainingen in geval van Corona-overmacht:

Indien we vanuit de overheid of lokale besturen genoodzaakt zijn om de trainingen af te lassen heeft Wild Gym voor het seizoen 2020-2021 een tussenkomst uitgewerkt voor een terugbetaling in functie van de volledig verloren maanden, mits een administratieve, standaard kost (verzekering, licenties, etc…).

De terugbetalingsregel start pas vanaf één volledig verloren maand, waarbij we niet konden instaan voor een alternatief. We doen ons best om voor een maximaal aantal groepen een waardig alternatief te voorzien in de vorm van online- of buitentrainingen. Dit is voor bepaalde groepen (Kiddygym, Wildmove, Trampoline en Tumbling basis) jammer genoeg niet mogelijk.

Voor de berekening van de terugbetaling hanteren we volgende sleutel, in functie van de volledig verloren maanden:

  • Minder dan 4 uur training per week: terugbetaling van (betaald lidgeld - € 25), pro rata over 9 maanden
  • 4 tot 6 uur training per week: terugbetaling van (betaald lidgeld - € 50), pro rata over 10 maanden
  • Vanaf 6 uur training per week: terugbetaling van (betaald lidgeld - € 100), pro rata over 12 maanden

De terugbetaling wordt berekend op het einde van het seizoen 2020-2021.

Wild Gym, september 2020