Noodopvang sportkamp Wild Gym (Pasen 2021)

Op het overlegcomite van 19 maart zijn er bijkomende beperkingen opgelegd voor jeugdkampen in de Paasvakantie. Op basis hiervan hebben wij met spijt in het hart onze Wild Gym paaskampen (12-16 april 2021) moeten annuleren.

In samenspraak met de gemeente Herent hebben we beslist om in een beperkte capaciteit een noodopvang sportkamp te voorzien. Deze noodopvang is in eerste instantie bedoeld voor kinderen waarvan de ouders werken in een cruciaal beroep of essentiële dienst, of kinderen met een moeilijke thuissituatie. De nood aan deze prioritaire opvang moet kunnen worden aangetoond met een attest van de werkgever, sociale dienst of soortgelijk.

Behoort je kind niet tot deze prioritaire groepen, maar ben je omwille van praktische redenen nog steeds op zoek naar een opvangoplossing voor de 2de week van de paasvakantie? Ook dan kan je hiervoor aanmelden, maar uiteraard worden de plaatsen prioritair toegekend aan bovenstaande groepen.

Inschrijven noodopvang Wild Gym

Waar?

Onze Wild Gym noodopvang wordt georganiseerd in de Ivo Van Damme sporthal in Veltem en/of de Tumblingzaal in Herent. De exacte locatie wordt meegedeeld bij bevestiging van uw inschrijving.

Wie?

Prioritair voor kinderen van onze afgelaste Wild Gym paaskampen (4-11j), waarvan:

  1. waarvan de ouders werken in een cruciaal beroep of essentiële dienst (zie Lijst van cruciale sectoren en de essentiële diensten), of
  2. de kinderen in een moeilijke thuissitatie verkeren.

De nood aan de prioritaire noodopvang moet kunnen worden aangetoond met een attest van de werkgever, sociale dienst of soortgelijk.

Behoort je kind niet tot deze prioritaire groepen, maar ben je omwille van praktische redenen nog steeds op zoek naar een opvangoplossing voor de 2de week van de paasvakantie? Dan kan je inschrijven op de reservelijst. We contacteren je dan als er na onze prioritaire doelgroep nog open plaatsen zijn.

Wanneer?

We behouden dezelfde periode en tijdstippen als onze Wild Gym kampen: 12 tot 16 april 2021 (8-17u).

Wat?

We voorzien een aangepast programma in bubbels van maximum 10 deelnemers, waarbij we binnen- en buitensport zullen combineren. Gelieve dan ook te voorzien in sportkledij en schoenen voor binnen en buiten!

Kostprijs?

Alhoewel we voor dit noodopvang sportkamp met een kleiner aantal deelnemers werken per trainer, blijft de prijs ongewijzigd t.o.v. onze Paaskampen: €120 (€ 100 voor Wild Gym leden).

Uw inschrijving voor het Wild Gym paaskamp wordt automatisch overgedragen naar dit noodopvang sportkamp na bevestiging van uw inschrijving. Voor kinderen die niet vooraf ingeschreven waren in het Wild Gym paaskamp, zal een uitnodiging tot betaling uitgestuurd worden kort na bevestiging.

Hoe inschrijven?

Inschrijven verloopt via het online formulier van de noodopvang. De inschrijvingen hiervoor lopen tot donderdag 1 april 2021 (18u). Kort na de inschrijvingsperiode laten u via mail weten weten of we voor uw kind een plaats kunnen voorzien in onze noodopvang.

Inschrijven noodopvang Wild Gym