Freerunning en tumbling kampen Wild Gym

Freerunning zomerkamp: Parkour & Flips

Dit jaar organiseren we ook een kamp speciaal voor onze freerunners! Dit kamp is geschikt voor alle jongens en meisjes, geboren in °2007-°2012.

Het Parkour & Flips kamp loop van 10u tot 17u - er is voor en na het kamp geen opvang voorzien. De kostprijs is €160 (inclusief lunch en vieruurtje).

Naast de activiteitein in de sporthal Bart Swings, voorzien we ook:

  • activiteitendag met zwemmen in Halve Maan te Diest (transport met de trein)
  • klimmen in de boulderzaal Herent
  • een dag in HAL5

Wees op tijd met je inschrijving, want de kampen lopen vaak erg snel vol!

Parkour & Flips 2023 14 tot 18 augustus 2023 °2007-°2012 Sporthal Bart Swings (Herent) Inschrijven

Tumbling zomerkamp: Knalbaan

Ook dit jaar organiseert Wild Gym een tumbling kamp voor onze Wild Gym competitie gymasten (tumbling niveau A of B). Externen kunnen aansluiten voor het kamp zonder overnachting mits voorafgaande goedkeuring. Een gemotiveerde aanvraag hiervoor kan gestuurd worden naar [email protected].

Voor de Wild Gym competitie-gymnasten is het kamp met overnachting (intern): zij starten op zondagavond, en de kampprijs bedraagt €185 (inclusief overnachting en eten).

Voor de goedgekeurde externen: het kamp loop van 10u tot 17u - er is voor en na het kamp geen opvang voorzien. De kostprijs is €160 (inclusief lunch en vieruurtje). Op woensdag gaan de gymnasten mee op dagactiviteit naar de Halve Maan te Diest.

Wees op tijd met je inschrijving, want de kampen lopen vaak erg snel vol!

Knalbaan kamp 2023 [intern] 13 tot 18 augustus 2023   Sporthal Bart Swings (Herent) Inschrijven
Knalbaan kamp 2023 [extern] 14 tot 18 augustus 2023   Sporthal Bart Swings (Herent) Inschrijven

Praktische afspraken

Betalingsvoorwaarden

Een inschrijving is pas definitief na betaling van het kamp: hiervoor wordt kort na inschrijving een betalingsuitnodiging gestuurd. De betaling dient uiterlijk binnen de 2 weken na inschrijving te gebeuren, zoniet kan Wild Gym de inschrijving eenzijdig annuleren om andere geïnteresseerde deelnemers toe te laten.

Ter controle: Ons rekeningnummer is BE06 0015 9551 6422 (VZW Wild Gym). De te gebruiken betalingsmededeling vind je in de betalingsuitnodiging, gestuurd vanuit [email protected].

Annulatievoorwaarden

In geval van kamp-annulatie worden € 20 administratie kosten in rekening gebracht. In geval van kamp-annulatie minder dan 2 maand voor aanvang van kamp, worden € 30 in rekening gebracht.

Bij annulatie, minder dan 2 weken voor aanvang van kamp, wordt € 40 in rekening gebracht mits de vrijgekomen plaats door iemand op de wachtlijst wordt ingevuld. Indien dit laatste niet mogelijk is, wordt geen terugstorting gedaan.

In geval van (gedeeltelijke) annulatie door ziekte of blessure, dan kan het kamp met een medisch attest pro-rata terugbetaald worden (behoudens een administratieve kost van €25). Neem hiervoor zelf contact op met [email protected], ten laatste op de eerste werkdag na het kamp.